Menü

Eğitmenler

Uzman Merve CANER
Yüksek Kimyager
Uzman Merve CANER
Yüksek Kimyager

Merve Caner, 22 Kasım 1985’te İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde tamamlamıştır. Mezuniyetin ardından Tetra Teknolojik Sistemler A.Ş’de Aplikasyon Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Spektroskopik sistemler, numune hazırlama sistemleri ve ağır metal analizlerinde Türkiye’de satılan cihazlara satış sonrası destek vermektedir. 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Prof. Dr. Onur OSMAN
İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Onur OSMAN
İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Bölüm Bşk.

Prof.Dr.Onur OSMAN, 25 Eylül 1973 tarihinde İstanbulda doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans Öğrenimlerini , İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Doktora Eğitimini tamamladı.1999-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi, 2001-2004 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde  Öğretim Görevlisi,2005-2008 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümünde  Yrd.Doç.Dr.,2009-2016 yılları arasında Doçentlik görevlerini yaparak Profesör ünvanını kazanmıştır. Şuan İstanbul Arel Üniversitesi Mühendisli- Mimarlık Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Bölüm Başkanı ve ArelPOTKAM Proje Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. ISC kapsamında 28 adet Uluslararası,Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 23,Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 14,Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 26 adettir. Web of Science Citation Report’a göre Toplam atıf sayısı: 143 (127) 16.12.2015 tarihinde 27 yayın h-indeks: 7 , Scopus Citation Report’a göre Toplam atıf sayısı: 211 16.12.2015 tarihinde 42 yayın h-indeks: 8 dir.

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ
Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Bşk. Yrd.
Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ
Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Bşk. Yrd.

Doç.Dr.Oğuzhan GÜNDÜZ, Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Programı 1997-2001 tarihinde, Yüksek Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2002-2005 tarihinde ,Doktora eğitimini University College London da 2009-2013 yılları arasında tamamlamıştır.Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkan Yardımcılığı ve İleri Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışmaktadır.Çalışma alanları biyomalzeme,elektrospinning, malzeme bilimi,3d-prototipleme,yapay damar skafoldları, ilaç salım sistemleri. Yapay Bir Biyomimetik Sinir Doku İskelesi Ve Üretim Yöntemi adlı çalışma ile patentli ürünü mevcuttur.Ulusal ve Uluslararası 67 adet makalesi bulunmaktadır.

 

 

 

 

Doç. Dr. Tuncer YALÇINYUVA
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tuncer YALÇINYUVA
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
1986 yılında İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı bölümde Yüksek Lisans derecesini almıştır. Kanada, McGill University’de gerçekleştirdiği “Poliesterlerin Reaktif Ekstrüzyon ile Geri kazanımı” konulu doktora tez çalışması ile 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Programı'nda doktor unvanını almıştır. Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva 1996 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları polimerlerin sentez ve karakterizasyonu, polimerlerin geri kazanımı, polimerlerin şekillendirilmesi üzerinedir. Özellikle ekstrüzyon ve vida tasarımı uzmanlık alanları arasındadır. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Polimer Fiziği, Polimer Kimyası, Polimer Üretim Teknolojileri, Polimerlerin Şekillendirilmesi, Polimerlerin Standart Test Yöntemleri, Reaktif Ekstrüzyon vb. dersler vermiş ve vermektedir. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, Polimer Bilimi ve Teknolojisi programında “Polymer Processing” adlı yüksek lisans-doktora dersini ve Yalova Üniversitesi, Polimer Mühendisliği Bölümünde “Polimer İşleme II” ve “Polimerlerin Şekillendirilmesi” adlı Lisans ve Yüksek Lisans derslerini vermektedir. Çalışma konuları ile ilgili, konuları ağırlıkla özel sektör uygulamalarından seçilen çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Polimer Teknolojileri alanında TÜBİTAK - TEYDEB proje danışmanlıkları ve proje değerlendirme ve izleyici hakemlikleri bulunmaktadır. Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva İngilizce ve çeviri düzeyinde Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Doç. Dr. Ali DURMUŞ
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali DURMUŞ
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

Doç.Dr.Ali DURMUŞ, Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 1993-1997 yılları arasında, Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümünde 1997-2000 yılları arasında, Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümünde 2001-2006 yılları arasında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tübitak ve Bap projesi olarak 10 adet destek görmüş çalışması bulunmaktadır. 38 adet SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleleri, 4 adet Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleleri,61 adet Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınları,5 adet diğer dergilerde yayınlanmış yayınları bulunmaktadır. Araştırma Alanları :Termoplastik esaslı kompozit/nanokompozit ve harmanlar; Reoloji; Polimerlerin viskoelastik özelliklerinin modellenmesi; Polimer şekillendirme süreçleri; Ekstrüzyon ve kompaund teknolojileri; Plastik film teknolojileri; Bariyer filmler; Polimerlerin kristallizasyonu ve kinetiği; Kil/organo-kil ve fonksiyonel inorganik katkılar; Grafit, grafen ve fonksiyonel karbon katkılar; Mühendislik plastikleri ve uygulama alanları; Poliolefinler; Termoplastik elastomer (TPE) ve vulkanizatlar (TPV); Kauçuk teknolojileri; Polimer esaslı gaz ayırma membranlarıdır.

Yard. Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN
İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN
İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

Yrd.Doç.Dr.Yeşim Müge ŞAHİN, 01 Şubat 1976 tarihinde doğmuştur. Lisans öğrenimini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) / Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, Yüksek Lisans öğrenimini 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi/ / Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, Doktora öğrenimini 2006 yılında Sabancı Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Mühendisliği ve Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Sabanci Üniversitesi / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Mühendisliği ve Bilimleri bölümünde Araştırma Görevlisi ve Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Yrd.Doç.Dr.  ünvanı ile İstanbul Arel Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi ve Polimer Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler Ar-Ge Merkezi (ArelPOTKAM) Proje Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 12 adet Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri, 12 adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri, 1 adet Yazılan Uluslararası kitapdaki bölümü  ve 7 adet  destek görmüş projesi bulunmaktadır. Çalışma alanları ; Elektrospinning, Biyomalzemeler, İlaç Salım Sistemleri, Gıda Ambalajlama Sistemleri, Yapay Damar Skafoldlarıdır.

Yard. Doç. Dr. İdris KAYNAK
Uşak Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. İdris KAYNAK
Uşak Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.İdris KAYNAK,12 Aralık 1965 tarihinde doğmuştur. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü 1987-1991 yılları arasında, Yüksek Lisans öğrenimini Stevens Institue of Technology Makine Mühendisliği Bölümünü 1994-1996 yılları arasında, Doktora öğrenimini 2000-2005 yılları arasında tamamlamıştır. Mayıs 2006 tarihinde Yrd.Doç.Dr. ünvanını hak kazanmıştır.Halen Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 4 adet Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri (SCI &SSCI& Arts and Humanities)  1 adet Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 6 adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri 7 adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri bulunmaktadır. Hocamızın, “Bir Nano-Takviyeli Polimer-Çelik Üretim Yöntemi” 24402.01 (PCT/IB2007/054438) yurtiçi ve “Bir Nano-Takviyeli Malzeme Üretim Yöntemi” (TR07/489-01.04.2008) yurtdışı patenti bulunmaktadır. Destek görmüş 3 adet projesi bulunmaktadır.

Yard. Doç. Dr. Gökhan ÇAYLI
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Gökhan ÇAYLI
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

 

Yrd.Doç.Dr.Gökhan ÇAYLI, Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünü 1993-1997 yılları arasında, Yüksek Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümünü 2000-2003 yılları arasında, Doktora öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümünü 2003-2008 yılları arasında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. GEMA Polimer firmasında Ar-Ge Müdürü ve Teknik Eloksal A.Ş. firmasında Üretim Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Destek gören 5 adet projesi bulunmaktadır. 15 adet SCI,SSCI,AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleleri,1 adet diğer dergilerde yayımlanan makalesi,6 adet hakemli kongre / sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınları bulunmaktadır. Araştırma Alanları;Organik Kimya, Polimerik Malzemeler, Polimer Karakterizasyonu, Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları, Fonksiyonel Polimerler, Biyopolimerler Ve Uygulamalarıdır

 

Yard. Doç. Dr. Adem ÇINARLI
İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Adem ÇINARLI
İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.Adem ÇINARLI,Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalını 1984-1989 yılları arasında, Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Organik Kimya Programını 1989-2002 yılları arasında, Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programını 1993-2002 yılları arasında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Destek görmüş 5 adet projesi bulunmaktadır. 65 adet katıldığı bilimsel kongre / sempozyum ve bilimsel toplantılar 16 adet SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleleri, 10 adet diğer dergilerde yayımlanan makaleleri , 1 adet hakemli kongre / sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınları bulunmaktadır. Araştırma Alanları;Boya ve Boyarmaddeler Kimyası,Doğal Ürünler Kimyası,Tekstil Kimyasalları,Boyarmadde Sentezleridir