Menü

Hakkımızda

Misyon

İleri Mühendislik Malzemelerinden olan Fonksiyonel Polimerler ve Kompozit Malzemeler,  birçok niteliği açısından savunma, havacılık, otomotiv, inşaat, mikroelektronik, biyoteknoloji, kimya, tıp ve nanoteknoloji ile birlikte endüstriyel üretimin karakterini dönüştürecek olan temel alanlardan biridir.

Bu kapsamda;

  • Dünyada, Türkiye’de ve yerelde İstanbul’da kullanım alanı her geçen gün artan ileri mühendislik malzemelerden fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemelerle ilgili araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerini artırarak, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek,
  • Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek,
  • Teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere uygun yeni ürünlerin oluşturulmasını sağlamak,
  • Teknolojik gelişmelere yön veren üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarına test ve analiz hizmetleri vermek,
  • Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda işbirliği yapmak,
  • Paydaşlarımızla AR-GE altyapısının geliştirilmesini ve proje kültürünün oluşturulmasını sağlamak,
  • Firmalar arası işbirlikleri ve kümelenmeler yaratarak disiplinler arası faaliyetlere hizmet etmek,
  • Fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemelerle ilgili sektörlere yönelik güncel bilgi birikimi ve Ar-Ge metodolojisini içeren eğitimlerin verilmesiyle çalışan niteliklerini artırmak,
  • Katma değeri yüksek, yeni ürünlerin geliştirilmesiyle birlikte yeni projelerin oluşturulmasını sağlamak,

ilkelerini görev edinmiştir.