Menü

Hakkımızda

Vizyon

Ortak Kullanıma Yönelik, Kompozit Malzemeler Ve Polimer Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen projeyle kurulan bir Ar-Ge merkezidir. Hem dünyada hem de Türkiye’de kullanım alanı her geçen gün artan ileri mühendislik malzemelerden, fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemelerle ilgili özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini artırmak ve buna bağlı olarak Ar-Ge altyapısını geliştirmek, proje kültürünü oluşturmak, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, üretim verimliliğinin artırılması paydaşlar arasında gerekli işbirliği, koordinasyon ve iletişimin zamanında sağlanması amaçlanmaktadır.

ArelPOTKAM’ın Vizyonu;
Kompozit Malzemeler Ve Polimer Teknolojileri alanında ülkemiz için teknolojik ve ekonomik fırsatlar sunacak yeni ürün ve yeni pazar oluşumları yaratılmasını sağlayacak uluslararası tanınan ve takip edilen bir araştırma ve geliştirme merkezi olmaktır.