Menü

Eğitmenler

Uzman Burak AKPOLAT
Yüksek Makine Mühendisi
Uzman Burak AKPOLAT
Yüksek Makine Mühendisi

Yüksek Makine Mühendisi Burak AKPOLAT, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Endüstriyel Tasarım alanından yüksek ve doktora eğitimini almıştır. 3 boyutlu yazıcı alanında birçok çalışma gerçekleştiren Yüksek Makine MühendisiBurak AKPOLAT kendi yat tasarımını da 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile ortaya çıkarmıştır.

Uzman Gamze KARA MAĞDEN
Biyolog/BUGAMED Biyoteknoloji Ar-Ge Yazılım Şirketi Kurucusu
Uzman Gamze KARA MAĞDEN
Biyolog/BUGAMED Biyoteknoloji Ar-Ge Yazılım Şirketi Kurucusu

Biyolog Gamze KARA MAĞDEN, BUGAMED Biyoteknoloji Ar-Ge Yazılım Şirketi Kurucusudur. BUGAMED Biyoteknoloji 2017 yılında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile Gamze Kara Mağden tarafından kurulmuş bir kadın girişimidir. Tam donanımlı laboratuvar alt yapısı ile biyoteknoloji alanında deneysel çalışmalarına başlamış ve yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için faaliyete geçmiştir.

Firmasında geliştirilen ürünler, kronik yaraların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir alternatif olan biyomalzeme yaraların tedavisinde hızlı iyileşme sağlayan, helal, doğal doku kaynaklı, biyouyumlu, biyobozunur, biyoaktif bir yara örtüsüdür. Katma değeri yüksek biyomalzemeleri doku mühendisliği yöntemlerini kullanarak ülkemizde geliştirmeyi ve yine sektördeki önemli hammade sıkıntısını atık değerlendirilmesi kapsamında yüksek teknolojili hammaddeye dönüştürerek ülkemizdeki yerli ürün çeşitliliğini arttırmayı ve ithal biyoteknolojik ürünlere bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir. Geliştirilen biyomalzemenin araştırma geliştirme çalışmaları Kocaeli Üniversitesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Merkezi, Diyabet ve Obezite araştırma biriminde multidisipliner çalışma ekibi ile geliştirilmiştir.

Biyolog Gamze KARA MAĞDEN, BUGAMED Biyoteknoloji Ar-Ge Yazılım Şirketi Kurucusudur. BUGAMED Biyoteknoloji 2017 yılında Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile Gamze Kara Mağden tarafından kurulmuş bir kadın girişimidir. Tam donanımlı laboratuvar alt yapısı ile biyoteknoloji alanında deneysel çalışmalarına başlamış ve yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için faaliyete geçmiştir.

 

Prof. Dr. Sinan ŞEN
Yalova Üniversitesi - Rektörlük - Mühendislik Fakültesi - Polimer Mühendisliği Bölümü - Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sinan ŞEN
Yalova Üniversitesi - Rektörlük - Mühendislik Fakültesi - Polimer Mühendisliği Bölümü - Polimer Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sinan ŞEN, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nden mezun olmuştur. Ekim 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve 1999 ve 2005 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nden polimer mikro- ve nanokompozitler konularındaki tez çalışmalarıyla sırasıyla Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Prof. ŞEN, 2006-2009 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde Uzman Dr. olarak görev aldıktan sonra, 2009 yılında Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında Doçent, 2015 yılında ise profesör ünvanlarını almıştır. Prof. ŞEN’in uluslararası dergilerde polimer bilimi ve teknolojisi konularında yayımlanmış 34 adet makalesi vardır. Başlıca araştırma konuları: Polimer Mikro-Nano Kompozitler, Polimerik Malzemelerin Isıl ve Mekanik Özellikleri, Polimer Hidrojeller, Polimerlerde Morfoloji-Mekanik Özellik İlişkisi.

 

 

 

 

Öğr. Gör. İlkay TURHAN KARA
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü/Öğr.Gör.
Öğr. Gör. İlkay TURHAN KARA
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü/Öğr.Gör.

Öğr.Gör. İlkay TURHAN KARA, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Doç. Dr. Tuncer YALÇINYUVA
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tuncer YALÇINYUVA
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
1986 yılında İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı bölümde Yüksek Lisans derecesini almıştır. Kanada, McGill University’de gerçekleştirdiği “Poliesterlerin Reaktif Ekstrüzyon ile Geri kazanımı” konulu doktora tez çalışması ile 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Programı'nda doktor unvanını almıştır. Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva 1996 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları polimerlerin sentez ve karakterizasyonu, polimerlerin geri kazanımı, polimerlerin şekillendirilmesi üzerinedir. Özellikle ekstrüzyon ve vida tasarımı uzmanlık alanları arasındadır. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Polimer Fiziği, Polimer Kimyası, Polimer Üretim Teknolojileri, Polimerlerin Şekillendirilmesi, Polimerlerin Standart Test Yöntemleri, Reaktif Ekstrüzyon vb. dersler vermiş ve vermektedir. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, Polimer Bilimi ve Teknolojisi programında “Polymer Processing” adlı yüksek lisans-doktora dersini ve Yalova Üniversitesi, Polimer Mühendisliği Bölümünde “Polimer İşleme II” ve “Polimerlerin Şekillendirilmesi” adlı Lisans ve Yüksek Lisans derslerini vermektedir. Çalışma konuları ile ilgili, konuları ağırlıkla özel sektör uygulamalarından seçilen çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Polimer Teknolojileri alanında TÜBİTAK - TEYDEB proje danışmanlıkları ve proje değerlendirme ve izleyici hakemlikleri bulunmaktadır. Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva İngilizce ve çeviri düzeyinde Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Doç. Dr. Ali DURMUŞ
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali DURMUŞ
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

Doç.Dr.Ali DURMUŞ, Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 1993-1997 yılları arasında, Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümünde 1997-2000 yılları arasında, Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümünde 2001-2006 yılları arasında tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tübitak ve Bap projesi olarak 10 adet destek görmüş çalışması bulunmaktadır. 38 adet SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleleri, 4 adet Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleleri,61 adet Hakemli Kongre / Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınları,5 adet diğer dergilerde yayınlanmış yayınları bulunmaktadır. Araştırma Alanları :Termoplastik esaslı kompozit/nanokompozit ve harmanlar; Reoloji; Polimerlerin viskoelastik özelliklerinin modellenmesi; Polimer şekillendirme süreçleri; Ekstrüzyon ve kompaund teknolojileri; Plastik film teknolojileri; Bariyer filmler; Polimerlerin kristallizasyonu ve kinetiği; Kil/organo-kil ve fonksiyonel inorganik katkılar; Grafit, grafen ve fonksiyonel karbon katkılar; Mühendislik plastikleri ve uygulama alanları; Poliolefinler; Termoplastik elastomer (TPE) ve vulkanizatlar (TPV); Kauçuk teknolojileri; Polimer esaslı gaz ayırma membranlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN
İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN
İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

 

Yrd.Doç.Dr.Yeşim Müge ŞAHİN, 01 Şubat 1976 tarihinde doğmuştur. Lisans öğrenimini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) / Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, Yüksek Lisans öğrenimini 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi/ / Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, Doktora öğrenimini 2006 yılında Sabancı Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Mühendisliği ve Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır. Sabanci Üniversitesi / Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Mühendisliği ve Bilimleri bölümünde Araştırma Görevlisi ve Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Halen Yrd.Doç.Dr.  ünvanı ile İstanbul Arel Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi ve Polimer Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler Ar-Ge Merkezi (ArelPOTKAM) Proje Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 12 adet Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri, 12 adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri, 1 adet Yazılan Uluslararası kitapdaki bölümü  ve 7 adet  destek görmüş projesi bulunmaktadır. Çalışma alanları ; Elektrospinning, Biyomalzemeler, İlaç Salım Sistemleri, Gıda Ambalajlama Sistemleri, Yapay Damar Skafoldlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi İdris KAYNAK
Uşak Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi İdris KAYNAK
Uşak Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.İdris KAYNAK,12 Aralık 1965 tarihinde doğmuştur. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü 1987-1991 yılları arasında, Yüksek Lisans öğrenimini Stevens Institue of Technology Makine Mühendisliği Bölümünü 1994-1996 yılları arasında, Doktora öğrenimini 2000-2005 yılları arasında tamamlamıştır. Mayıs 2006 tarihinde Yrd.Doç.Dr. ünvanını hak kazanmıştır.Halen Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 4 adet Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri (SCI &SSCI& Arts and Humanities)  1 adet Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 6 adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri 7 adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri bulunmaktadır. Hocamızın, “Bir Nano-Takviyeli Polimer-Çelik Üretim Yöntemi” 24402.01 (PCT/IB2007/054438) yurtiçi ve “Bir Nano-Takviyeli Malzeme Üretim Yöntemi” (TR07/489-01.04.2008) yurtdışı patenti bulunmaktadır. Destek görmüş 3 adet projesi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Gökhan ÇAYLI
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gökhan ÇAYLI
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi

 

Yrd.Doç.Dr.Gökhan ÇAYLI, Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünü 1993-1997 yılları arasında, Yüksek Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümünü 2000-2003 yılları arasında, Doktora öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümünü 2003-2008 yılları arasında tamamlamıştır. 2017-2018 yılları arasında Doçent ünvanı almış, halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. GEMA Polimer firmasında Ar-Ge Müdürü ve Teknik Eloksal A.Ş. firmasında Üretim Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Destek gören 5 adet projesi bulunmaktadır. 15 adet SCI,SSCI,AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleleri,1 adet diğer dergilerde yayımlanan makalesi,6 adet hakemli kongre / sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınları bulunmaktadır. Araştırma Alanları;Organik Kimya, Polimerik Malzemeler, Polimer Karakterizasyonu, Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları, Fonksiyonel Polimerler, Biyopolimerler Ve Uygulamalarıdır

 

Dr. Öğr. Üyesi Emre TEKAY
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü/Dr.Öğr.Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre TEKAY
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü/Dr.Öğr.Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Emre TEKAY, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kariyer Hedefi: Polimer teknolojisinin temelleri, polimerlerin mekanik / ısıl özellikleri, polimerlerin karakterizasyonu ve polimer işlemede çok iyi tanımlanmıştır. Dinamik bir çalışma ortamında becerilerini kullanmak için Polimer Mühendis / Bilim Adamı olarak sorumlu bir pozisyon aramak. Temel yeterlilik: • Polimer yapı-özellik ilişkisi, polimer kimyası ve polimer mühendisliği kavramları ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi • Polimer karakterizasyonu, üretim süreçleri ve ürün doğrulama süreci hakkında kapsamlı bilgi • Polimer bilimi, malzeme temini ve ürün test teknikleri hakkında derinlemesine bilgi Polimer işlemede, polimerlerin fiziksel özelliklerinde ve test yöntemlerinde uzman • Güçlü analitik ve problem çözme becerileri ile birden fazla görevi yerine getirme becerisi • Üstün iletişim, organizasyon ve yönetim becerilerine sahip olmak • Yalın Üretim teorisi ve uygulamaları • Enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon ve birleştirme, emtia / mühendislik polimerleri ve katkı maddeleri • Nano ve mikro kompozitler ve kompozit imalat teknikleri ve karakterizasyonları • Mekanik testler (çekme, basma, esnek, darbe), DMA, DSC, TGA, HDT-Vicat, MFI, FTIR, Sertlik, GWIT, UL-94, XRD, SEM, TEM. • Termoplastikler, termosetler, termoplastik elastomerler (TPE), mühendislik plastikleri, bağdaştırıcılar, birleştirme maddeleri, nanoclay'ler.