Menü

Haberler

2.474.179 TL Bütçeli Projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Kabul Edildi

Dr.Öğretim Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN‘in Yürütücülüğünde, Sedat TÜRK Koordinatörlüğünde ve ArelPOTKAM Ekibi tarafından TR10/18/YMP/0078 referans numaralı ve 2.474.179 TL bütçeli ‘’ArelPOTKAM Ortak Kullanıma Yönelik İleri Mühendislik Malzemeleri Geliştirme ve Hızlı Prototipleme Merkezi‘’  projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu projenin özel amacı, İstanbul bölgesinde polimer ve kompozit malzemeler konusunda özel sektörün Ar-Ge kapasitesini ve çalışma sayısını arttırıcı merkezin kurulması, ArelPOTKAM'ın mevcut test ve analiz altyapı olanaklarının yanında firmalarla pilot ölçekli ürünlerin tasarlanıp geliştirebileceği hızlı prototipleme üretim alt yapısının sağlamak,  bu merkezde nitelikli Ar-Ge personellerinin eğitilmesi ve bunların sonucunda sektörlerin ihtiyaç duyduğu yenilikçi ürünlerin üretilmesinin imkanını sağlamaktır. Ayrıca proje ortakları olan, İkitelli OSB, Beylikdüzü OSB, Kompozit Sanayicileri Derneği, proje iştirakçileri olan Alpplas A.Ş., Yıldız Teknopark ve Saha İstanbul Savunma, Havacılık Ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile birlikte yapılacak çalıştaylar ve kurulacak Kümelenme Koordinasyon Merkezi / Teknoloji ve Yenilik Çözüm Noktaları'yla ileri mühendislik malzemeleri olan kompozit ve polimer alanında kümelenmeleri oluşturulacaktır.

Proje kapsamında, 13 ay süresince İstanbul bölgesinde üretim yapan 80 adet firma, bu firmalarda çalışan 160 Ar-Ge personelinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin, kurulacak "ArelPOTKAM Ortak Kullanıma Yönelik İleri Mühendislik Malzemeleri Geliştirme ve Hızlı Prototipleme Merkezi"nin sağlayacağı eğitimlere katılımlarının yanısıra Ar-Ge altyapısını kullanması ve proje kültürünü geliştirilmesi hedeflenmektedir. Firmalar tarafından ArelPOTKAM Hızlı Protipleme Merkezinde geliştirilen projelerin ve Türkiye geneli benzer projelerin yer alacağı TÜBİTAK destekli proje pazarı etkinliğide düzenlenecektir.

Sonuç Listesi:

http://www.istka.org.tr/media/105254/yenilikci_ve_yaratici_istanbul_mali_destek_programi_ymp.pdf