Menü

Haberler

EBBT8 Konferansına Katıldık

Dördüncüsü düzenlenmiş olan EBBT’2018, 18-19 NİSAN 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Tepekent Yerleşkesi’nde Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi’nde gerçekleştirilmiştir. Merkezimizde ekibimiz tarafından sentezlediğimiz ve karakterizasyon çalışmalarını yaptığımız “Başlıca Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Biyoseramik Sentezi ve Karakterizasyonu” adlı bildirimizi ekip adına sözlü sunumu şeklinde ArelPOTKAM Malzeme Teknolojileri Uzmanımız Erdi BULUŞ sunmuştur. Yapılan bu çalışma ile insan diş minelerinden başlıca doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilecek biyomalzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Multidisipliner çalışma niteliği taşıyan bu çalışma çerçevesinde farklı çalışma konularına öncülük edeceği, dışa bağımlılığımızı azaltacak ve farklı birçok alanda kullanılabilecek biyomalzemeleri üretmek, hızlı hücre rejenerasyonu özellikli biyomalzemelerin cerrahi alanda kullanımıyla ürün ticarileşmesine ve yerli biyomalzeme üretimine katkı sağlanacaktır. Ülke endüstrimize ve teknolojimize katma değer sağlaması, ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik fayda sağlaması düşünülmektedir. Bu çalışmaya desteklerinden ötürü Prof.Dr.Faik Nüzhet OKTAR, Doç.Dr.Oğuzhan Gündüz ve Dr.Hasan GÖKÇE’ye teşekkür ederiz.

EBBT8 Konferansına Katıldık

EBBT8 Konferansına Katıldık

EBBT8 Konferansına Katıldık

EBBT8 Konferansına Katıldık

EBBT8 Konferansına Katıldık

EBBT8 Konferansına Katıldık

EBBT8 Konferansına Katıldık