TURK KOMPOZIT 2019

TURK KOMPOZIT 2019

İstanbul Arel Üniversitesi 10-12 Ekim  tarihleri arasında düzenlenecek olan TURK KOMPOZIT 2019 Fuarı’na üniversitemizin ilgili birimleri, öğrenci kulüpleri, mezun öğrencilerimiz ve ArelPOTKAM ile katılım sağlayacaktır.  ArelPOTKAM kompozit sanayisine yönelik geliştirdiği kompozit malzemeleri (Üretilen nanokompozitler, 3B prototipler vb.) ve alt yapı olanaklarını sunacaktır.

TURK KOMPOZIT 2019, kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan etkinlikleri içerecektir. Fuara, Ham Madde Tedarikçileri (Reçineler, Elyaf ve Takviye Malzemeleri, Teknik Tekstiller, Termosetler, Termoplastikler, Katkı Malzemeleri), Kompozit Yarı ve Ara Ürün Üreticileri, Kompozit Nihai Ürün Üreticileri, İşleme Teknolojileri Sunan Firmalar, Makine Üreticileri, Ekipman Tedarikçileri, Tüketim Malzemeleri Üreticileri, Tasarım Hizmetleri, Simülasyon Servisleri ve Üniversiteler ilgili birimleriyle katılım sağlayacaktır.