Ekibimizin Mikroplastikler Üzerine Q1 Makalesi Yayınlandı

Ekibimizin Mikroplastikler Üzerine Q1 Makalesi Yayınlandı

BODRUM YARIMADASINDA MİKROPLASTİK ARAŞTIRMASI 

 

Merkez Müdürümüz Doç.Dr. Yeşim Müge ŞAHİN ve Araştırma Uzmanı Öğretim Görevlisi Erdi BULUŞ’un yazarı olduğu “Effect of lithological properties of beach sediments on plastic pollution in Bodrum Peninsula (SW Türkiye)” adlı makaleleri Etki değeri 5.8 olan Marine Pollution Bulletin Uluslararası dergisinde yayınlanmıştır. Bodrum Yarımadası’nda (Güneybatı Türkiye), farklı plajlardan toplam yirmi dört örnek alınarak gerçekleştirilen bu araştırma, plastik kirliliğinin mikroplastik ve mezoplastiklerin etkisi üzerindeki derinlemesine bir analizini sunmaktadır. Bu önemli çalışma, deniz kıyısındaki dört farklı plajdan örnekler alınarak gerçekleştirilmiştir. Özellikle plajın kıyı şeridi, çeyrek bölgesinin dört köşesi ve 1 m²’lik alanın ortasından elde edilen örnekler üzerinde yapılan analizler, plastik kirliliği ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme sunmaktadır.

Araştırma ekibi, Bodrum Sahili’nde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yeri belirlemiş ve bu sahilde yapılan analizler sonucunda en yüksek plastik içeriğini tespit etmiştir (38 mezoplastik/600 g – 455 mikroplastik (MPs)/1200 g). Bu plastik içeriği incelerken, plaj sedimanlarında en yaygın bulunan plastik türleri arasında polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC), polistiren (PS), polietilen tereftalat (PET) ve poliüretan (PU) olduğu belirlenmiştir. Bu plastik türleri, hem parça halinde hem de fiber olarak Fourier Transform Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) analizi kullanılarak detaylı bir şekilde tespit edilmiştir.

Araştırma ekibi, elde ettikleri sonuçları paylaşarak, plaj sedimanlarındaki tane büyüklüğü ile mikroplastik sayısı arasındaki negatif ilişkiyi vurgulamıştır. Bu bulgu, kıyıdaki plastik kirliliğinin genellikle daha ince plastik parçacıklarla ilişkilendirildiğini göstermektedir. Analizler, antropojenik faaliyetlerin, özellikle de plastik kullanımının ve atıklarının, çalışma alanındaki plastik kirliliğinin olası bir ana kaynağı olduğunu göstermektedir.

Bu araştırma ekibi, titiz saha çalışmaları ve laboratuvar analizleri ile elde edilen bu önemli verilerin toplumla paylaşılmasında büyük bir emek sarf etmiştir. Araştırma ekibinin bu kapsamlı çalışması, kıyı bölgelerindeki plastik kirliliği sorununun anlaşılmasına ve çözümüne yönelik alınacak önlemlerin önemini vurgulamaktadır.

 

1. makale görseli
1.makale görseli 2
1.makale görseli 3
1.makale görseli 4
1.makale görselleri 6