Bildiriler

AREL POTKAM

2023

 

 1.  Grafen Oksit İçeren İletken Sensör Özellikli Nano KompozitSalih Asker , Kibar Aras , Erdi Buluş , Gülseren Sakarya Buluş , Sinem Ortaboy Sezer , Alper Tezcan , Yeşim Müge Şahin
 2. Türkiye’de Biyobozunur Maddeden Biyoplastik Üretiminin Ülke Ekonomisine Etkisinin Araştırılması Erdi Buluş  , Gülseren Sakarya Buluş , Feyzanur Şen , Nilay Gül Yılmaz , Öznur Koçak , Salih Asker , Kibar Aras , Yeşim Müge Şahin
 3. Agaricus bisporus’tan elde edilen kitosanın aktif paketleme yöntemlerinde kullanılabilirliğinin sağlık üzerine etkilerinin D. Melonagaster üzerinde gözlemlenmesi Ömer Tapan , Berk Can , Yeşim Müge Şahin , Erdi Buluş , Kibar Aras , Salih Asker
 4. Hasarlı Kemik Dokusu Rejerenasyon Malzemesi Olarak Poliüretan-Hidroksiapatit Katkılı Polikaprolakton Nanomalzemelerinin Elektrospinning Tekniği İle Eldesi Ve Karakterizasyonu Mohamed Ghazy  , Erdi Buluş , Yeşim Müge Şahin , Kibar Aras , Bilge Özerman Edis , Alper Tezcan , Gökhan Çaylı
 5. İlaç adsorbanları olarak yeşil yöntemler ile modifiye edilmiş grafen oksit esaslı nanoyapraklar Kibar Aras  , Elif Çalışkan Salihi , Sinem Ortaboy Sezer , Aida Talal , Rumeysa Tahta , Peri Uslu , Yeşim Müge Şahin
 6. Effect Of Electrospınnıng Parameters On Electrode Performance For Energy Storage Applıcatıons Kibar Aras, Melisa Öğretici, Sinem Ortaboy, Elif Çalişkan Salihi, Yeşim Müge Şahin
 7. Amıno Acıd Derıved Electrospunned Electrodes For Supercapacıtor Applıcatıons Kibar Aras, Melisa Öğretici, Sinem Ortaboy, Elif Çalişkan Salihi, Yeşim Müge Şahin
 8. Türkiye’de Biyobozunur Maddeden Biyoplastik Üretiminin Ülke Ekonomisine Etkisinin Araştırılması; Öznur Koçak,Öğr. Gör. Erdi Buluş,Feyzanur Şen,Özlem Birgül Yılman
 9. Çevre Dostu Mikroplastik Tutucu Doğal Çamaşır, Bulaşık, Buzdolabı ve Kurutma
  Makineleri Gibi Beyaz Eşya Ürünlerine Yönelik Nanoteknoloji ile Üstün Koruma, Öğr. Gör. Erdi Buluş,Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin,Gülseren Sakarya Buluş
 10. Atıklardan Filament Üreterek Topluma Katkıda Bulun; Dr. Öğr. Üyesi Alper Tezcan, Öğr. Gör. Erdi Buluş, Doç. Dr. Yeşim Müge Şahin, Gülseren Sakarya Buluş, Salih Asker
 11. Çevre ve Enerji Uygulamalarında Atıkları İçeren Polimerik Lif ve Partikül Üretim Cihazı; Gülseren Sakarya Buluş, Öğr. Gör. Erdi Buluş, Doç.Dr. Yeşim Müge Şahin
 12. Yapı Sektörüne Yönelik İç ve Dış Cepe Uygulamalarında Su İtici, Pas Oluşumunu Engelleyen, Ses ve Isı İzolasyonu Sağlayacak Boyalara Katılabilecek Etken Madde Kapsüllü Polimerik Fonksiyonel Nanopartikül Eldesi; Mehmet Akkaş, Doç.Dr. Yeşim Müge Şahin, Öğr. Gör. Erdi Buluş, Gülseren Sakarya Buluş, Kibar Aras, Salih Asker
 13. Atık Halıdan Fonksiyonel Polimer Malzemeye: HAGELSON; Salih Asker, Kibar Aras, Öğr. Gör. Erdi Buluş, Esra Kökçü, Aybüke Sultan Dremire, Rümeysa Betül Aydoğdu

 

2020 Yılı Sunulan Kongre/Sempozyum Çalışmaları

 

 1. E Bulus, YM Sahin (2020). Production of Antioxidant Black Rice-Polyurethane Biocomposite as Food Packaging and Wound Healing Product, Putech&Composites, s.24-32.

 

2019 Yılı Sunulan Kongre/Sempozyum Çalışmaları

 

 1. Caylı, G., Sahin, Y.M., Bulus, E and Mansuroglu, D. S. (2019). Manufacture of epoxidized hydroxyapatite added products, 10th Workshop on Fats and Oils as Renewable Feedstock for the Chemical Industry, March 17 – 19, Germany.
 2. Uzuner, Y., Mansuroğlu, D.S., Buluş, E. ve Şahin, Y.M. (2019). Diferansiyel Taramalı Kalorimetre İle Saç Ürünlerinin Etkilerinin İncelenmesi, 9. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22-24 Şubat, Antalya.
 3. Ozkok, F., Sahin, Y.M., Bulus, E., Onul, N. ve Cakır, E. (2019). Synthesis, Antioxidant Activity and Nanofiber Material Applications of Naphthoquinone Dyes, 7.İlaç Kimyası Kongresi,14-17 Mart, Antalya.
 4. Bulus,E., Ismik, D., Mansuroglu, D.S., Findikoglu, M.S., Sahin, Y.M. (2019).Synthesis of Aloe Vera Loaded Chitosan Nanoparticle with Ionic Gelling Method, Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings’ Meeting (EBBT), 24-26 Nisan, İstanbul, s.1-4.
 5. Bulus,E., Ismik, D., Mansuroglu, D.S., Findikoglu, M.S., Sahin, Y.M., Bozkurt, B., Doğancı, E., Dandan, M.D., Sakarya, G. (2019). Electrohydrodynamic Atomization (EHDA) Technique for the Health Sector of Polylactic Acid (PLA) Nanoparticles, Biomedical Engineerings’ Meeting (EBBT), 24-26 Nisan, İstanbul, s.1-4.
 6. Buluş, E., Sakarya, G. (2019). Yara Örtücü Uygulamalarında Nanoteknoloji Kaynaklı İnovatif Ürün Çalışmaları, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 26-28 Nisan, Kocaeli,s.67.
 7. Buluş, E., Şahin, Y.M., Akgün, M.A. (2019). Biyoyazıcı İle Mitral Kapak Üretimi Ve Karakterizasyonu, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 26-28 Nisan, Kocaeli,s.82.
 8. Buluş,E., Şahin, Y.M., Sakarya, G., Kumru, B., Okumuş, E. (2019). Resveratrol Kaynaklı Alternatif Gıda Ambajlama Materyalinin Nanoteknoloji Farkı İle Üretimi, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 26-28 Nisan, Kocaeli, s.92.
 9. Buluş,E., Ismık, D., Mansuroğlu, D.S., Fındıkoğlu, M.S., Şahin, Y.M., Bozkurt, B., Sakarya, G. (2019). Hızlı Yara İyileşmesi Özellikleri Hedeflenen Elektrospun Matların Eldesi Ve Karakterizasyonu, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 26-28 Nisan, Kocaeli, s.94.
 10. Buluş, E., Doğancı, E., Dandan, M.D., Sakarya, G. (2019). Elektrospinning Üretimi İle Farklı Kol Uzunluklarına Sahip Yıldız Polimer Kullanımının Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi Ve Karakterizasyonu, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 26-28 Nisan, Kocaeli, s.108.
 11. Buluş, E., Şahin, Y.M., Akgün, M.A., Sakarya, G. (2019). Diyabetik Yaralanmalarda Nanoteknoloji Farkı İle Yara İyileştirici Ürün Eldesi, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT), 24-27 Nisan, İstanbul.
 12. Buluş, E., Çakır, R., Sakarya, G. (2019). Ozon Ve Plateletten (Trombositten) Zengin Plazma (Prp) Yöntemlerinin Komplike Kalça Protezi Operasyonu İyileşme Süreci Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT), 24-27 Nisan, İstanbul.
 13. Bulus,E., Cayli, G., Mansuroglu, D.S., Sahin, Y.M .(2019). Properties of Epoxidized Maleinated Castor Oil / Hydroxyapatite Composites, 10th Workshop on Fats and Oils as Renewable Feedstock for the Chemical Industry, 17-19 Mart 2019, Karlsruhe, ALMANYA, vol.1, no.1, pp.68-68 s.8.
 14. Buluş E., Şener, L.T., Külüşlü, G., Albeniz, I., Şahin, Y.M.(2019). 3b Yazıcı İle Üretilen Biyoseramik Doldurulmuş Kulak Kalıbının Hücre Kültürü Davranışlarının İncelenmesi, Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Sağlık ve Spor Bilimleri (ISMS), 15-17 Kasım, Ankara, s.5-6.
 15. Bulus, E., Magden, G.K., Sahin, Y.M. (2019). Fabrication of Nonwoven Biocomposites with Wound Healing Properties by Electrospinning Method, International Chemistry & Biology Conference, 01-05 August, Egypt.
 16. Buluş, E., Şener, L.T., Doğancı, E., Dandan Doğancı, M., Ertaş, T., Albeniz, I., Akgün, A. (2019). The Effect of Biocompatible and Biodegradable Composites Produced with Active Coal on 3t3 Cell Line, Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresi, 4-8 Eylül 2019, Muğla, s.1.
 17. Buluş, E., Doğancı, E., Sakarya, G. (2019). Farklı Polimerlerden Elektro-Eğirme Tekniği İle Nanoteknolojik Dokusuz Yüzey Üretimi Ve Karakterizasyonu, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 1-3 Kasım, Kocaeli.

 

2018 Yılı Sunulan Kongre/Sempozyum Çalışmaları

 

 1. Sahin Y.M. (2018). Novel Nanobiocomposites with superior Properties, 4th International Composites Industry Exhibition (PUTECH), 25-27 October (Davetli Konuşmacı).
 2. Bozkurt, B., Bulus, E., Somunkıran, İ., Çelik, H., Çelik, E. ve Bulus. F. (2018). Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Doğal Taş Kesici Takımlarda Sinterleme Sıcaklığının Metalografik Özelliklere Etkisi, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23-25 Kasım, s. 397-403.
 3. Yıldırım, D., Bulus, E., Doğancı, E., Doğancı, M.D., Özcan, S., Şahin, Y.M., Tosun, G., Bozdoğan, B., Kuralay, A. ve Doğan, E.N. (2018). Antioksidan Özellikli Siyah Pirinç-Poliüretan Biyokompozitinin Gıda Ambalajlama Ve Yara İyileştirici Ürünü Olarak Eldesi, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23-25 Kasım.
 4. Bulus, E., Şahin, Y.M., Şener, L.T. ve Darıcı, H. (2018). Biyouyumlu ve biyobozunur doku destek malzemelerinin biyoyazıcı ile üretimi ve hücre davranışlarının incelenmesi, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23-25 Kasım, s.22.
 5. Bulus, E., Şahin, Y.M., Şener, L.T. ve Albeniz, I. (2018). Doğuştan Kulak Yoksunluğu Hastalıklarına Alternatif Yeni Nesil Biyomimetik Malzeme Üretimi, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23-25 Kasım, s.21.
 6. Buluş, E., Şahin, Y.M., Erdoğan, O., Vardal, Ö.C.,Korçoban, N., Oktar, F.N., Sığırcı, B.D. ve Mansuroğlu, D.S. (2018). Çok çeşitli madde gruplarından yeni nesil sinerjik etkili biyokompozitlerin nanoteknolojik bir yöntem ile eldesi, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23-25 Kasım, s.980-991.
 7. Ismık, D. ve Şahin, Y.M. (2018). İyonik Jelleşme Yöntemiyle Elde Edilen Kitosan Nanopartiküllerin İlaç Salım Sistemi Olarak Kullanımı, International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23-25 Kasım, s.524-533.

 

2017 Yılı Sunulan Kongre/Sempozyum Çalışmaları

 

 1. Buluş, E., Şahin, Y.M., ve Tosun, G.  (2017). Elektro-eğirme yöntemi ile deniz kaynaklı β-trikalsiyum fosfat ve polikaprolakton kompozit nanolifler için yenilenebilir tekstil uygulamaları, 16. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 04-06 Mayıs, s. 25.
 2. Sahin, Y.M., Bulus, E. and Tosun, G. (2017). Electrospinning of Hydroxyapatite/Poly(lactic acid)/Polyurethane Based Nanocomposites for Multipurpose Biomedical Applications, International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE’17), Elazıg, Turkey, 10-12 May.
 3. Bulus, E., Sahin, Y.M., Seven, Kuralay,A., Bozdogan, B., Dursun, E. and Tosun, G. (2017). Synthesis of Bioceramics From Marine and Production of Black Brass Reinforced Nanofibers by Electrospinning Method, 8 th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazıg, Turkey, 19-21 October (Davetli Konuşmacı).
 4. Bulus, E., Sahin, Y.M., Seven, P.T., Seven, İ. and Tosun, G. (2017). Production of Naturally Occurring Propolis-Added Antibacterial and Biodegradable Food Packaging Materials, 8 th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazıg, Turkey, 19-21 October.
 5. Ozkok, F., Sahin, Y.M. and Bulus, E. (2017). Novel Anthraquinone Dyes and Their Biomaterial Applications, 8 th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazıg, Turkey, 19-21 October.
 6. Bulus, E., Sahin, Y.M. and Tosun, G. (2017). Production of Composite Materials By Electrospinning Method And Their Synthesis, Characterization, 8 th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazıg, Turkey, 19-21 October.
 7. Sahin, Y.M. (2017). “Nanobioceramic Production From Sea Shells and Their Outstanding Properties in Nanobiocomposite Applications”, Frontier Forum on Nanoscience (FFSCI), Dubrovnik/ Croatia, 04-07 May (Davetli konuşmacı).
 8. Karaçelik A., Arayıcı P.P., Yücel S., Derman S., Akdeste Z. ve Şahin Y.M. (2017). Etken Madde Yüklü PLGA Nanopartı̇külleri̇nin Hazırlanması ve Sigara Bırakma Tedavisine Yönelik Değerlendi̇rı̇lmesi̇, 4.Biyomalzeme Günleri, Yalova, Türkiye, 19-20 Ekim.

 

2016 Yılı Sunulan Kongre/Sempozyum Çalışmaları

 

 1. Sahin, Y.M., Bulus, E. and Tosun, G. (2016). Mechanical Properties of Marine Sourced Hydroxyapatite/Polycaprolactone Electrospun Biocomposites, 46th IUPAC World Polymer Congress, Istanbul,Turkey, 17-21 July, s. 289.