Yönetim Kurulu

AREL POTKAM

Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkanı – Merkez Müdürü

ymugesahin@arel.edu.tr

0850 850 27 35 – 1241

Prof. Dr. Ahmet TOPUZ

Üye

ahmettopuz@arel.edu.tr

Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Üye

nurdancolakoglu@arel.edu.tr

Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU

Üye

aylinerdogdu@arel.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Alper TEZCAN

Üye

alpertezcan@arel.edu.tr

0850 850 27 35 – 1039