Vizyon

AREL POTKAM

Ulusal ve uluslararası alanda polimer ve kompozit malzemeler üzerine üretim ve analiz altyapısı gelişmiş bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi olmanın yanı sıra nanoteknoloji, biyoteknoloji, sağlık,kimya vb alanlarda ihtiyaç duyulan ileri mühendislik malzemeleri geliştirmek,üretmek ve bu sayede bilimsel ve sektörel gelişime yön vererek katkı sağlamaktır.