Misyon

AREL POTKAM

ArelPOTKAM’ın misyonu, fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemeler alanında; Dünyada ve Türkiye’de araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetlerini artırarak, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmek ve proje kültürünün oluşturulmasını sağlamak, bu bağlamda gerekli eğitimleri ve araştırmaları yapmak, bu alanda çalışan paydaşlarla işbirliğini geliştirmek ve kümelenmeler yaratarak disiplinler arası faaliyetlere hizmet etmektir.