Tezler

AREL POTKAM

 2020 Yılı Tamamlanan Lisans Tezleri

 

 1. Mollah, İ., Aslan, E. (2020). Hasarlı Kemik Dokusu Rejerenasyon Malzemesi Olarak Poliüretan-Hidroksiapatit Katkılı Polikaprolakton Nanomalzemelerinin Elektrospinleme Tekniği İle Eldesi Ve Karakterizasyonu (Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 2. Altındal, T., Yaman, E. (2020). Doğal Yara İyileştirici Özellikleri Bilinen Maddelerden Elektrospinning Yöntemi İle Kompozit Membran Üretimi Ve Karakterizasyonu (Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 3. Gökcan, U. (2020). Production of wound dressing combined with hypericum perforatum (Lisans Tezi, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi).
 4. Geçen, İ. (2020). The production of nigella sativa based nanofiber wound dressing on wound healing (Lisans Tezi, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi).

 

2019 Yılı Tamamlanan Lisans Tezleri

 

 1. Aygün, M.A. (2019). Biyoyazıcı Biyomimetrik Yöntemi İle Mitral Kapak Geliştirilmesi Ve Doku Mühendisliğindeki Etkilerinin Araştırılması(Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 2. Kumru, B., Okumuş, E. (2019). Elektrospinning Yöntemi İle Farklı Biyoteknolojik Uygulamalara Yönelik Biyokompozit Üretimi Ve Karakterizasyonu(Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 3. Yıldız, Y. (2019). Diyabetik Yaralanmalarda Nanoteknoloji Farkı İle Yara İyileştirici Ürün Eldesi (Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 4. Saraç, H.D. (2019). Yeşil Kimyada Yeni Yaklaşımlar: Vanilin Bazlı İmin Sentezi Ve Elektroeğirme Yöntemi İle Yara Örtücü Bant Üretimi (Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).

 

2018 Yılı Tamamlanan Lisans Tezleri

 

 1. Erdoğan, O.,Vardal, Ö.C., Korçoban, N. (2018). Farklı Madde İçeren Nanokompozitlerin Elektroeğirme Yöntemiyle Üretimi Ve Karakterizasyonu (Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 2. Yıldırım, E., Altınok, H.İ., Karanfil, U. (2018). Aloe Vera Takviyeli Polimerik Yara İyileştirici Hidrojel Üretimi Ve Karakterizasyonu (Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 3. Deniz, G., Avcı, O.O., Delil, Y.E. (2018). Deniz Kaynaklı Ürünlerden Biyoseramik Sentezi Ve Karakterizasyonu (Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).
 4. Soysal, M., Yılmaz, İ. (2018). İyonik Jelleşme Yöntemiyle Elde Edilen Kitosan Nanopartiküllerin İlaç Salım Sistemi Olarak Kullanımı(Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi).

 

2017 Yılı Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

 

 1. Buluş, E. (2017). Doğal İzole Edilmiş Biyoseramiklerden Elektrospinning Yöntemi İle Polimerik Biyokompozit Malzeme Eldesi (Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 2. Karaçelik, A. (2017). PVP-PAA Kopolimer Enkapsüle Edilmiş Silika Bazlı İlaç Salım Sistemleri (Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).