Kadromuz

AREL POTKAM

Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkanı – Merkez Müdürü

ymugesahin@arel.edu.tr

0850 850 27 35 – 1241

Dr. Öğr. Üyesi Alper TEZCAN

Üye

alpertezcan@arel.edu.tr

0850 850 27 35 – 1039

Uzm. Salih ASKER

Polimer Teknolojileri Uzmanı

salihasker@arel.edu.tr

0850 850 27 35

Öğr. Gör. Erdi BULUŞ

Araştırma Uzmanı

erdibulus@arel.edu.tr

0850 850 27 35 – 1369

İdil ULUSOY

Stajyer

Najlaa Osman

Stajyer