Menü

Cihazlar

UV-VIS Spektrofotometre

Marka
Model

Tetra

JASCO V 750

Kullanım Amacı ve Özellikleri

UV-VIS SpektrofotometreUltraviyole ve görünür ışık (UV-Vis)absorbsiyon spektroskopisi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek tarafından yansıtıldıktan sonra ışının azalmasının ölçülmesidir. Işının şiddetinin azalması absorbsiyonun arttığını gösterir. Örneğin derişimi, belirli bir dalga boyundaki absorbsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopisi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Bir başka amaçla Uv-Visible spektrofotometre 190-900 nanometre arasındaki renkli anorganik kompleksler ve organik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif belirlenmesinde kullanılır. Özellikle diğer cihazlarda belirlenemeyen anyonların tayini için uygundur. Cihazın başlıca özellikleri şunlardır;

Dalga boyu aralığı:190-900 nm 
Bant aralığı: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mil
Işık kaynağı: Halojen & Döteryum
Optik: Çift ışınımlı

Tarama Hızı: 10-4000 nm/dal (önizleme modunda 8000 nm/dak)

Hız hızı : 12.000 nm/dak

Cihaz Uygulamaları;

  • İçme Suyu
  • Atık Su
  • Kuyu Suyu
  • Çözeltiye Alınabilen Katı maddelerdeki Anyonların Belirlenmesi
  • Organik Bileşiklerin Değişik Çözücülerdeki Spektrumlarının Alınması

Bunların yanısıra aşağıda belirtilen uygulama alanlarınada hizmet verilebilinmektedir.

  1. Derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişiminin bulunması
  2.  Karışımlarının Analizi
  3. Asitlik sabitinin belirlenmesi
  4. Hidrojen bağının hesaplanması
  5. Hız ve denge sabitlerinin hesaplanması
Cihaz Sorumlusu
Analiz İstek Formu

Deniz ISMIK

Maral Selin FINDIKOĞLU