İstanbul Arel Üniversitesi/ ArelPOTKAM İşbirlikli Milli Reaktif Geliştirildi

İstanbul Arel Üniversitesi/ ArelPOTKAM İşbirlikli Milli Reaktif Geliştirildi

İstanbul Arel Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bilimsel iş birliğinde yeni bir reaktif geliştirildi. İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal ONUL, Arş. Gör. Dr. Funda ÖZKÖK, Doktora Öğrencisi Kamala ASGAROVA tarafından, geliştirilen reaktifte kullanılan özgün tiyoantrakinon molekülü sentezlendi. Sonrasında, Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi (PROMER) Müdürü Prof. Dr. Tunç ÇATAL tarafından sentezlenen özgün molekülün reaktifi geliştirildi. Ulusal Patent başvurusu ve akabinde Uluslararası PCT patent başvurusu yapıldı. Geliştirilen reaktif kimya, biyokimya, tarım, ziraat ve biyoteknoloji endüstrisinde kullanılacaktır. Ayrıca buluş ekibi, Milli Reaktifin su sistemleri, atık sular, biyolojik materyaller, gıda maddeleri, toprak örnekleri ve sentetik karışımlarda Demir-II- Sülfat tayininde kullanılabileceğini ifade ettiler