Öğrencilerimizin 2209 Başarısı

Öğrencilerimizin 2209 Başarısı

Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN’ in Danışmanlığını Yaptığı Arel Üniversitesi Öğrencilerinin 2209 Projesi Kabul Edildi.Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri, evrensel bir eylem çağrısıdır. Bu hedeflerden ikincisi olan “Açlığa Son”, başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yeterli ve nitelikli besine ulaşmalarını hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, her yıl insan nüfusuna iki kat yetecek kadar gıda üretilmektedir. Dünya üzerinde üretilen bu besinlerin yarısından fazlası lojistikte israf olmakta ve gıdaların raf ömrünü uzatacak yenilikçi çalışmalara ihtiyaç giderek artmaktadır. Lojistikteki gıda bozulmalarının engellenmesi sağlanarak gıda israfının azalması söz konusudur. Gelişmekte olan teknolojiler kapsamında paketleme sistemlerinde önemli atımlar gerçekleştirilmiştir. Bu atımlardan biri olan aktif paketleme sistemleri sayesinde gıda lojistiğinde kolaylıklar ve raf ömründe artışlar sağlanmıştır. Bu bağlamda geliştirilen aktif paketleme yöntemi umut vaat eden bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Aktif paketleme yönteminde bulunan aktif katman, zamanla besine antimikrobiyal nano parçacık salınımı yapmakta, böylelikle besinin yüzeyinde oluşan mikropları öldürerek, ürünün raf ömrünü uzatmaktadır.

Hedef proje kapsamında;

– Agaricus bisporus’tan (kültür mantarı) kitin maddesi elde edilmesi,

– Kitin maddesinden kitosan eldesi,

– Ekibimiz tarafından geliştirilen hava, elektrik ve eritme sistemli modüler elektrohidrodinamik atomizasyon (EHDA) tekniği ile elde edilecek kitosan ve kitosan/cistus çekirdek-kabuk etkileşimli nanoparçacıklarının üretilmesi,

– Kitosan biyopolimeri, cistus, kitosan ve kitosan/cistus çekirdek-kabuk etkileşimli nanoparçacıklarının morfolojik (Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron Mikroskobu (FEGSEM), yapısal (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi (FTIR) ve termal (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), Termalgravimetrik Analiz (TGA)) karakterizasyonlarının gerçekleştirilmesi,

– Kitosan biyopolimeri, cistus, kitosan ve kitosan/cistus çekirdek-kabuk etkileşimli nanoparçacıklarının aktif paketleme yöntemlerinde kullanılabilirliğinin sağlık üzerinde etkisini Drosophila melanogaster (meyve sinekleri) üzerinde gözlemlenmesi amaçlanmaktadır.

Covid-19 pandemisi sebebiyle daha da belirgin hale gelen ve dünyamızın en önemli sorunlarından biri olan gıda krizine yönelik çözüm amaçlı ürettiğimiz projemiz bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. Proje kapsamında elde edilecek kitosan biyopolimeri, doğada mantarların hücre duvarlarında, böceklerin ve eklem bacaklıların dış iskeletlerinde ve deniz kabuklularının temel yapısında bulunmaktadır. Kitosan biyopolimeri pozitif yükü sayesinde bakterilerin negatif hücre duvarını parçalamakta ve bu sayede besinlerin yüzeyinde oluşabilecek istenmeyen mikroorganizmaların yok edilmesini sağlamaktadır. Agaricus bisporus‘tan elde edilecek kitin, deasetile edilerek antimikrobiyal özelliği yüksek olan ve üretilecek nanoparçacıklarda polimerik kaplama ajanı olarak kullanılan kitosan biyopolimerine dönüştürülmesi sağlanacaktır.

 

Aktif paketlemede kullanılan nanopartiküller salınım yaptıkları sırada gıdalara nüfuz etmektedir. Böylece kullanılan nanopartiküllerin gıda katkı maddesi olarak geçtiği kabul edilmektedir [2]. A. bisporus’tan elde edilecek kitosanın insan sağlığı üzerinde etkisini anlamlandırabilmek adına “6 kez nobel ödülü alan bir model organizma olan D. melanogaster’ın” kullanılması amaçlanmaktadır. Kitosan biyopolimeri, cistus, kitosan ve kitosan/cistus çekirdek- kabuk etkileşimli nanoparçacıklarının D. melonogaster’ların kültür ortamına eklenerek besin olarak tüketilmesi sağlanacaktır. Verilecek dört farklı bileşenin D. melonagaster üzerindeki etkilerinin nesiller arası farklılaşmaları ve morfolojilerindeki değişimler araştırılacaktır. Bu amaç doğrultusunda FEGSEM morfolojik karakterizasyon cihazı kullanılarak nesiller arası morfolojik değişimlerin gözlemlenilmesi ve gıda ambalajlama sisteminde kullanılacak kitosan biyopolimeri, cistus, kitosan ve kitosan/cistus çekirdek-kabuk etkileşimli nanoparçacıklarının raf ömrü artırımı üzerinde çalışılması hedeflenmektedir.

İç1
iç2
iç